Poradnik – gdy dziecko doświadczyło nękania

Zdarza się, że zjawisko mobbingu występuje nie tylko w życiu dorosłych ale i w życiu naszych dzieci. Mówimy w tej sytuacji o mobbingu  rówieśniczym lub szkolnym. Wiąże się to z prześladowaniem dziecka w formie psychicznej.

Jak zatem działać? Jak reagować?

Najpierw musimy stwierdzić, czy ta sytuacja jest już bardzo nasilona czy to są dopiero początki takiego zjawiska wobec naszego dziecka.

Jeśli jest to sprawa już bardziej zaawansowana, długotrwała, wtedy należy uaktywnić procedurę interwencji kryzysowej.

1. Otocz spokojem i dobrym słowem.
2. Poinformuj wychowawcę, pedagoga szkolnego. Wspólnie ustalony zostanie plan interwencyjnych działań.
3. Jeśli chcesz, zadzwoń na bezpłatną infolinię dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci pod numer 800 100 100.

A jeśli jest to sprawa, która ma swój początek, dopiero pojawiają się pierwsze zdarzenia, to kieruj się poniższymi wskazówkami.

1. Wesprzyj dziecko emocjonalnie.
2. Dokonaj szczegółowego wywiadu podczas spokojnej rozmowy.
3. Skontaktuj się z wychowawcą klasy i ustal plan działania.
4. Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co się dzieje w szkole i poza nią.

Co zrobić aby przygotować nasze dzieci przed atakiem nękacza?

Najważniejszą sprawą jest pierwsza zasada: Zawsze rozmawiaj z dzieckiem! Szczególnie o tym, co dzieje się w świecie emocjonalnym i rówieśniczym naszej pociechy. Wskaż mu jeszcze inne osoby, do których może zgłosić swój problem w szkole i poza nią. Upewnij go, że szukanie pomocy to nie słabość czy tzw. skarżenie się. Powiedz mu, że zawsze może zatelefonować pod numer 116111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Ponadto, aby mieć pewność, że nasze dziecko potrafi obronić się przed mobbingiem rówieśniczym koniecznym staje się wyposażenie go w odpowiednie kompetencje miękkie. Pomóż mu zatem zdobyć nowe techniki słowne i strategie działań zapisując go na dodatkowe warsztaty rozwijające ważne umiejętności społeczne.


Sylwester Janek
trener treningu interpersonalnego i umiejętności społecznych,
pedagog, socjoterapeuta

 

Related Articles

Jak pogodzić potrzeby pracodawcy i pracowników?

Czy łatwo jest godzić dwa światy – zawodowy i prywatny?Jak wskazują najnowsze badania rynku pracy[1], specjaliści i menadżerowie nie chcą już kart opieki medycznej, tylko podwyżek i możliwości równoważenia pracy z życiem prywatnym. Pracodawcy szukają u pracowników kompetencji miękkich a z kolei pracownicy wolą work life balance. Wydaje się być trudnym sprostać wyzwaniu dwóch potrzeb. […]
Read more

45 = 5, czyli jak usunąć nudę z zajęć lekcyjnych

Zapewne większość z nas, kiedy uczyliśmy się w szkole, odczuła wielokrotnie stan nudy. Wtedy przychodziły do nas różne myśli i pomysły, nie zawsze oczekiwane przez nauczyciela. Nuda zdecydowanie wiąże się z „męczącymi lekcjami”, z tym, co i w jaki sposób „nauczyciele opowiadają”, a także z brakiem zaciekawienia tymi treściami czy wykonywaniem tego czego się nie […]
Read more

Sposób na nękacza, czyli jak pomóc dzieciom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym

Chyba każdy z nas był świadkiem sytuacji, gdzie ktoś kogoś obrażał, wyzywał czy wyśmiewał. Takie sytuacje wzniecają w nas sporo trudnych emocji. Pojawia się najsilniej gniew, złość z jednoczesnym poczuciem bezradności. Niestety, na takie sytuacje narażone są także dzieci i młodzież. Jak zatem przygotować młode pokolenie na tego typu zdarzenia? Czym jest mobbing rówieśniczy? Zjawisko […]
Read more
Search for: