POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI ROKOMI ROZWÓJ KOMPETENCJI MIĘKKICH

Firma ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich Szkolenia – Edukacja – Terapia Sylwester Janek, szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Klientom swoich usług prawa w zakresie ochrony Ich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej,
tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach naszego serwisu internetowego, a przede wszystkim:

Kto jest administratorem danych osobowych.

 • Jakie dane są przetwarzane.
 • Jaki jest cel przetwarzania danych.
 • W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe
 • Jak długo dane są przetwarzane.
 • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych.
 • Komu udostępniamy dane.
 • Czy dane są przekazywane poza EOG.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich Szkolenia – Edukacja – Terapia Sylwester Janek, ul. Franciszkańska 66/68 lokal 11, 91 – 825 Łódź. Administratora reprezentuje Prezes Sylwester Janek. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Franciszkańska 66/68 lokal 11, 91 – 825 Łódź lub email: sylwester.janek@poczta.fm.
To Administrator – usługodawca serwisu internetowego, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Jakie dane są przetwarzane?

W naszych serwisie internetowym zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

 1. Rejestracja: Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia
  i obsługi kont firm lub klientów prywatnych. Rejestracja jest niezbędna do świadczenia usług szkoleniowych.
 2. Adres e – mail: Podany w formularzu adres e – mail zostanie wykorzystany wyłącznie
  w celu kontaktu. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości.
 3. Kontakt: Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

Podczas Twojej aktywności w serwisie internetowym zbierane są następujące dane: czas odwiedzania strony, kliknięcia, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

 • Komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 • Nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych
 • Nasze serwis internetowy umieszczony jest na serwerze zaufanej firmy hostingowej, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w centrach hostingowych w Polsce.

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny
  z obowiązującymi przepisami,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku
z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług
i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych, agencjom marketingowym, przewoźnikom oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich na podstawie zawartych umów powierzenia. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi i zgłoszenia udziału w szkoleniu/treningu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu odpowiedzi, zapisanie na szkolenie/trening.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również do organizacji międzynarodowych.

Postanowienia końcowe

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail.
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: https://www.rokomi.pl
 2. Korzystając ze strony Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron Serwisu.
 3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
 4. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu:
  a. szybszego działania i ułatwiania ich używania,
 7. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
 8. personalizowania treści i reklam,
 9. analizowania ruchu na stronie.
 10. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 11. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 14. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl.

Related Articles

45 = 5, czyli jak usunąć nudę z zajęć lekcyjnych

Zapewne większość z nas, kiedy uczyliśmy się w szkole, odczuła wielokrotnie stan nudy. Wtedy przychodziły do nas różne myśli i pomysły, nie zawsze oczekiwane przez nauczyciela. Nuda zdecydowanie wiąże się z „męczącymi lekcjami”, z tym, co i w jaki sposób „nauczyciele opowiadają”, a także z brakiem zaciekawienia tymi treściami czy wykonywaniem tego czego się nie […]
Read more

Jak pogodzić potrzeby pracodawcy i pracowników?

Czy łatwo jest godzić dwa światy – zawodowy i prywatny?Jak wskazują najnowsze badania rynku pracy[1], specjaliści i menadżerowie nie chcą już kart opieki medycznej, tylko podwyżek i możliwości równoważenia pracy z życiem prywatnym. Pracodawcy szukają u pracowników kompetencji miękkich a z kolei pracownicy wolą work life balance. Wydaje się być trudnym sprostać wyzwaniu dwóch potrzeb. […]
Read more

Czym są kompetencje miękkie?

W domu, w pracy, w szkole czy podczas luźnych spotkań ze znajomymi używamy kompetencji miękkich. To coś zupełnie naturalnego a jednocześnie koniecznego do bycia wśród innych. Kompetencje społeczne można rozumieć jako umiejętności społeczne. To sposoby komunikowania się z innymi. To jak mówimy o swoich potrzebach, granicach. To narzędzie do zdobywania sukcesu zawodowego, szkolnego czy prywatnego. […]
Read more
Search for: