Praktyczne szkolenie: Pozytywna dyscyplina w codziennej praktyce wychowawczej w szkole podstawowej. Metody oraz techniki pracy z klasą i w indywidualnym kontakcie z uczniem w zakresie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Inspiracje – pomysły – gotowe rozwiązania

Dla kogo: wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, pedagodzy specjalni.

Ilość godzin dydaktycznych: 8
Materiały powarsztatowe w formie elektronicznej.

Uczestniczki i Uczestnicy doświadczą 90% praktyki z zakresu:

+ pozytywnej dyscypliny,
+ aktualnych trudnościach wychowawczych w szkole,
+ efektownego procesu rozwoju inteligencji emocjonalnej u uczniów,
+ skutecznych metod i technik rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne wykorzystywanych w szkole do pracy z uczniami w formie indywidualnej i zespołowej.

Wszyscy Uczestnicy będą mogli:

+ zapoznać się przede wszystkim z praktyczną wiedzą na temat pozytywnej dyscypliny w szkol,

+ zainspirować się pomysłami rozwijającymi inteligencję emocjonalną w sferze indywidualnej i grupowej,

+ zdobyć praktyczne umiejętności wychowawcze na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespołach klasowych w zakresie relacji rówieśniczych i prawidłowej komunikacji,

+ otrzymać sprawdzone rozwiązania i pomysły na ciekawe rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych u uczniów,

+ mieć okazję do bezpośredniego doświadczenia proponowanych rozwiązań wykorzystujących elementy treningu umiejętności społecznych, metody dramy i technik uważności w warunkach szkolnych.

W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy o bezpośredni kontakt e-mailowy: sylwester.janek@poczta.fm

Prowadzący szkolenie: Sylwester Janek

nauczyciel dyplomowany – specjalista,
trener umiejętności społecznych, socjoterapeuta, pedagog

To praktyk, trener z pasji oraz powołania. Twórca i realizator warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli w tematyce agresji rówieśniczej: „Ściąga do gry słownej nękanie”, „Legenda o pewnej wiosce”. Autor i realizator ogólnoszkolnego programu „Stop agresji w szkole”. Finalista Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman za wybitne osiągnięcia w pomocy dzieciom (2016). Uzyskał tytuł „Kreatora Kompetencji Społecznych” i certyfikat wydany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych w Łodzi
przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (2018).  
Członek Stowarzyszenia Łódzkiej Akademii Dramy ŁAD, Instytutu Tolerancji oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Wiedzę przekazuje  w sposób interaktywny i nie pozwalający się nudzić. Doświadczenie trenera sprawia, że każde szkolenie jest prawdziwą przygodą. Gwarantuje mnóstwo praktycznych informacji i dawkę dobrego humoru.

Related Articles

Warsztaty dla nauczycieli: Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?

Praktyczne trzygodzinne szkolenie warsztatowe pokazujące jak skutecznie reagować na sytuacje agresywne wśród uczniów. Ukazujące zasady tworzenia programów profilaktycznych z zakresu działań niwelujące zachowania agresywne na terenie szkoły.
Read more

Pomysł na zgraną klasę

Odbierz pomysł i scenariusz na zgraną klasę. Zwiększ swój warsztat pracy o sprawdzone techniki pracy z grupą!   Zdobądź skuteczne i sprawdzone sposoby na: Rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie (konflikty, nękanie, bariery komunikacyjne) Rozwijanie nowych umiejętności społecznych u uczniów Efektywną integrację grupy  Metoda oparta na autorskim scenariuszu pracy z grupą wykorzystywanym na co dzień w […]
Read more

Zabawy i gry rozwijające umiejętności społeczne

Zwiększ swój warsztat pracy o sprawdzone techniki! Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktywnymi formami zabaw i gier rozwijającymi umiejętnościami społecznymi z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Zajęcia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne młodzieży w oparciu o wiedzę i umiejętności animacyjne. Poznanie aktywizujących metod podniesie efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Spotkanie […]
Read more
Search for: