Warszawa. 28 III 2020. Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?

To sprawdzone i praktyczne czterogodzinne szkolenie warsztatowe pokazujące jak skutecznie reagować na sytuacje agresywne wśród uczniów. Ukazujące zasady tworzenia programów profilaktycznych z zakresu działań niwelujące zachowania agresywne na terenie szkoły.
Spotkanie dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli i specjalistów dotyczące agresji rówieśniczej w szkole podstawowej. Przekazane będą dobre praktyki w zakresie wewnętrznych procedur i interwencji ze strony kadry pedagogicznej. Na konkretnych przykładach z życia szkoły omawia się sprawdzone techniki interwencyjno-wychowawcze. Zaprezentowany jest także plan oddziaływań profilaktycznych na terenie szkoły.

28 marca 2020
godzina 10:00

MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa Nr 209 w Warszawie
Aleja Władysława Reymonta 25
01-840 Warszawa
Koszt inwestycji we własne kompetencje
tylko 280 zł za osobę.

REKRUTACJA do 22 marca 2020.
Zgłoszenia na adres e-mail: sylwester.janek@rokomi.pl

Limit miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji drogą e-mail: sylwester.janek@rokomi.pl lub telefonicznie: 605 294 830

PROGRAM – 4 GODZINY

WARSZTAT 1
Małgorzata Tomaszewska Regulacje prawne i procedury wewnątrzszkolne dotyczące przeciwdziałania agresji w szkole.

WARSZTAT 2
Hanna Jastrzębska – Gzella
Twórcza profilaktyka jako narzędzie do zmiany postaw u uczniów.

WARSZTAT 3
Sylwester Janek
Sprawdzone techniki i pomysły
na agresywne zachowania uczniów. Wykorzystanie neurodydaktyki w działaniach interwencyjno-wychowawczych w szkole.

WARSZTAT 4
Marta Czajczyńska
Postawa nauczyciela – wykorzystywanie jego kompetencji w optymalizacji procesu wychowawczego i edukacyjnego jego uczniów. Praca w kryzysie z uwzględnieniem higieny psychicznej nauczyciela. Praktyczne aspekty kryzysu i pokonywania go.

KAŻDY WARSZTAT TRWA 60 MIN DLA GRUPY DO 25 OSÓB.
Uczestnicy uczestniczą w każdym warsztacie jeden raz.
Pomiędzy warsztatami zapraszamy na kawę 🙂

BLOKI WARSZTATOWE:
10:00 – 11:00
11:15 – 12:15
12:30 – 13:15
13:30 – 14:30

KORZYŚCI
+ poznanie sprawdzonych i konkretnych technik prawidłowego reagowania na sytuacje agresywne ze strony uczniów,
+ otrzymanie wzoru procedury szkolnej związanej z sytuacją pojawienia się przemocy rówieśniczej,
+ zapoznanie się z zasadami profilaktyki antybullyingowej w szkole – plan oddziaływań profilaktycznych na terenie szkoły,
+ zdobycie wypracowanych pomysłów na działania wychowawcze w ramach dobrych praktyk.

PROWADZĄCY

Małgorzata Tomaszewska
Nauczyciel z 25 letnim stażem pedagogicznym. Od roku 2007 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi. Z wykształcenia magister filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki wspierającej oraz studia „Lider oświaty” na UŁ. Od roku 2017 jest wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą”. Nagrodzona m.in Certyfikatem Nauczyciel Innowator oraz Medalem Serce Dziecku. Dba, by szkoła Szkoła Podstawowa nr 111 była dla uczniów nie tylko przyjaznym miejscem do nauki, ale również miejscem aktywnego i twórczego spędzania czasu. W szkole realizowane są projekty unijne oraz międzynarodowe. Autorka pomysłu cyklicznych spotkań z uczniami, zainspirowanych Korczakowską ideą sejmików dziecięcych, pod nazwą „Chcę Wam coś powiedzieć”. Placówka, którą kieruje, została nagrodzona certyfikatami: Certyfikat Organizacja Innowacyjna, Certyfikat Szkoła w Kulturze oraz Certyfikatem w ramach programu Koalicje Kultury.

Hanna Jastrzębska – Gzella
Profesor oświaty, edukator i pedagog dramy, nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta. Specjalista w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi, doradca metodyczny do spraw kształcenia specjalnego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Pracowni Wychowania i Profilaktyki, pedagog i edukator dramy, instruktor teatralny, wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Założycielka Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy. Autorka i realizatorka kilkunastu projektów z edukacji kulturowej, regionalnej społecznej. Prowadzi zajęcia w całej Polsce i za granicą. Trenerka programów Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo. Swoja innowację Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobrażni realizuje w wielu szkołach i świetlicach. Przeprowadziła profilaktyczne autorskie zajęcia dramowe dla kilku tysięcy nauczycieli i uczniów. Stypendystka MKiDN. Za swoją pracę edukacyjną została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu na Innowacyjnego Nauczyciela i Doradcę, czterokrotnie nominowana do nagrody Ireny Sendler ,,Za naprawianie świata”.

Sylwester Janek
Trener umiejętności społecznych, pedagog, socjoterapeuta. To praktyk, trener z pasji i powołania. Twórca i realizator warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli w tematyce agresji rówieśniczej: „Ściąga do gry słownej nękanie”, „Legenda o pewnej wiosce”. Autor i realizator gólnoszkolnego programu „Stop agresji w szkole”. Finalista Nagrody im. Aliny Margolis- Edelman za wybitne osiągnięcia w pomocy dzieciom (2016). Wiedzę przekazuje w sposób interaktywny i nie pozwalający się nudzić. oświadczenie trenera sprawia, że każde szkolenie jest prawdziwą przygodą. Gwarantuje mnóstwo praktycznych informacji.

Marta Czajczyńska
Nauczyciel języka polskiego i kreatywności, animator, koordynator pedagogiczny. Inicjatorka i realizatorka Punktu Madiacyjno-Doradczego w szkole. Doświadczenie w pracy wychowawczej z uczniami. Mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, doradca rodzinny i interwent w Stowarzyszeniu Mediatorów PACTUS. Udziela porad dla osób potrzebujących wsparcia i będących w kryzysie.

PARTNERZY MERYTORYCZNI
Łódzka Akademia Dramy ŁAD
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

           

Related Articles

Warsztaty dla nauczycieli: Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?

Praktyczne trzygodzinne szkolenie warsztatowe pokazujące jak skutecznie reagować na sytuacje agresywne wśród uczniów. Ukazujące zasady tworzenia programów profilaktycznych z zakresu działań niwelujące zachowania agresywne na terenie szkoły.
Read more

Spotkanie z konsultantem rodzinnym

Zauważasz niepokojące zachowanie dziecka i nie wiesz co dalej? Czujesz, że potrzebujesz porozmawiać o jego zachowaniu, aby dopracować skuteczną formę kontaktu z dzieckiem? Twoje dziecko dokucza innym, nie słucha się, nie możesz sobie poradzić? Przyjdź na spotkanie z konsultantem rodzinnym. Podczas indywidualnej konsultacji wychowawczej rodzic otrzyma od specjalisty: wsparcie w procesie wychowania dzieci pomoc w […]
Read more
Search for: