Warsztaty dla nauczycieli: Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?

Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?


To sprawdzone i praktyczne trzygodzinne szkolenie warsztatowe pokazujące jak skutecznie reagować na sytuacje agresywne wśród uczniów. Ukazujące zasady tworzenia programów profilaktycznych z zakresu działań niwelujące zachowania agresywne na terenie szkoły.

Aktualne terminy szkoleń:
według indywidualnych ustaleń
zapraszamy do kontaktu

Koszt inwestycji we własne kompetencje już od 60 zł za osobę

Miejsce szkolenia: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Inne terminy warsztatów ustalane są na bieżąco.
Proszę zajrzeć na TERMINARZ lub bezpośrednio kontaktować się z prowadzącym:
E-mail: sylwester.janek@rokomi.pl
telefon: 605 294 830

Warsztat szkoleniowy oparty jest na przykładach z życia szkoły podczas którego uczestnik:

  • pozna sprawdzone konkretne techniki aby prawidłowo reagować na sytuacje agresywne ze strony uczniów,
  • otrzyma wzór procedury szkolnej związanej z sytuacją pojawienia się przemocy rówieśniczej,
  • zapozna się z zasadami profilaktyki antybullyingowej w szkole.

Prowadzący:
Sylwester Janek
ROKOMI – Rozwój Kompetencji Miękkich

trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego, socjoterapeuta, pedagog

To praktyk, trener z pasji i powołania. Twórca i realizator warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli w tematyce agresji rówieśniczej: „Ściąga do gry słownej nękanie”, „Legenda o pewnej wiosce”. Autor i realizator ogólnoszkolnego programu „Stop agresji  w szkole”. Finalista Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman za wybitne osiągnięcia w pomocy dzieciom (2016). Wiedzę przekazuje  w sposób interaktywny i nie pozwalający się nudzić. Doświadczenie trenera sprawia, że każde szkolenie jest prawdziwą przygodą. Gwarantuje mnóstwo praktycznych informacji.

Related Articles

Gra słowna „nękanie” – czyli jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym?

➡️ Praktyczne szkolenie pokazujące jak przygotowywać dzieci i młodzież do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole oraz poza nią. Zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. ➡️ Celem 4 godzinnego szkolenia jest przygotowanie wychowawców i pedagogów do przeprowadzenia efektywnych dwugodzinnych warsztatów z uczniami w temacie mobbingu […]
Read more

Praktyczne szkolenie: Pozytywna dyscyplina w codziennej praktyce wychowawczej w szkole podstawowej. Metody oraz techniki pracy z klasą i w indywidualnym kontakcie z uczniem w zakresie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Inspiracje – pomysły – gotowe rozwiązania

Dla kogo: wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, pedagodzy specjalni. Ilość godzin dydaktycznych: 8 Materiały powarsztatowe w formie elektronicznej. Uczestniczki i Uczestnicy doświadczą 90% praktyki z zakresu: + pozytywnej dyscypliny,+ aktualnych trudnościach wychowawczych w szkole,+ efektownego procesu rozwoju inteligencji emocjonalnej u uczniów,+ skutecznych metod i technik rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne wykorzystywanych w szkole do pracy […]
Read more

Szkolenie praktyczne: Metoda dramy w pracy z uczniem szkoły podstawowej w zakresie edukacji, wychowania i profilaktyki

Dla kogo: wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, pedagodzy specjalni. Ilość godzin dydaktycznych: 8Materiały powarsztatowe w formie elektronicznej. Wszyscy Uczestnicy doświadczą 90% praktyki z zakresu:  – integracji zespołów klasowych za pomocą zabaw dramowych, – twórczej profilaktyki kształtującej kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów, – planowania i organizacji sytuacji edukacyjnych wzbudzających ciekawość uczniów , umożliwiających partnerskie relacje, wykorzystanie […]
Read more
Search for: