Pomysł na zgraną klasę

Odbierz pomysł i scenariusz na zgraną klasę.
Zwiększ swój warsztat pracy o sprawdzone techniki pracy z grupą!

➡️  Zdobądź skuteczne i sprawdzone sposoby na:

  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie (konflikty, nękanie, bariery komunikacyjne)
  • Rozwijanie nowych umiejętności społecznych u uczniów
  • Efektywną integrację grupy

➡️ Metoda oparta na autorskim scenariuszu pracy z grupą wykorzystywanym na co dzień w pracy w szkole przez doświadczonych pedagogów i trenerów. Proponowany sposób pracy opiera się na:

  1. aktywnym uczestnictwie uczniów
  2. edukacji rówieśniczej
  3. treningu umiejętności społecznych
  4. elementach dramy i teatru edukacyjnego
  5. realizacji szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego

➡️  Warsztat przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne u uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w oparciu o wiedzę oraz umiejętności animacyjne. Poznanie metody podnosi efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć z grupą. Spotkanie ma charakter warsztatowy oraz bazuje na nauce poprzez praktykę. Uczestnicy otrzymują opis i scenariusz do samodzielnego wykorzystania.

➡️  Adresaci szkolenia
pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, socjoterapeuci, trenerzy, animatorzy oraz studenci – szczególnie ostatnich lat w.w. specjalności – którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z rozwojem osobistym i interpersonalnym.

 

➡️  Koszt inwestycji we własny rozwój
(290 zł) cena aktualna na terenie Łodzi
(w cenę wliczono materiały powarsztatowe i przerwę kawową)

Czas trwania warsztatu: 7 godzin dydaktycznych
Liczba miejsc: 15 osób
Minimalna liczba uczestników: 10 osób

➡️  Prowadzący

Hanna Jastrzębska – Gzella
Łódzka Akademia Dramy
specjalista od animacji teatralnej, edukator i pedagog dramy

Sylwester Janek
ROKOMI – Rozwój Kompetencji Miękkich
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego,
socjoterapeuta, pedagog

To praktycy, trenerzy z pasji i powołania. Wiedzę przekazują w sposób interaktywny i nie pozwalający się nudzić. Doświadczenie trenerów sprawia, że każde szkolenie jest prawdziwą przygodą. Gwarantują doskonałą zabawę, mnóstwo praktycznych informacji (które przydadzą się nie tylko w szkole) oraz niezapomniane emocje dzięki zintegrowaniu się grupy i energii, którą wywołują przyjemne i wspólne działania.

 

Related Articles

Szkolenie praktyczne: Metoda dramy w pracy z uczniem szkoły podstawowej w zakresie edukacji, wychowania i profilaktyki

Dla kogo: wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, pedagodzy specjalni. Ilość godzin dydaktycznych: 8Materiały powarsztatowe w formie elektronicznej. Wszyscy Uczestnicy doświadczą 90% praktyki z zakresu:  – integracji zespołów klasowych za pomocą zabaw dramowych, – twórczej profilaktyki kształtującej kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów, – planowania i organizacji sytuacji edukacyjnych wzbudzających ciekawość uczniów , umożliwiających partnerskie relacje, wykorzystanie […]
Read more

Animator szkolnych gier interpersonalnych

Zdobądź nowe techniki pracy i wzbogać się o nowe umiejętności animatorskie w prowadzeniu aktywnych zabaw i gier rozwijających umiejętności społeczne. Zobacz jak tworzyć gry interpersonalne z edukacyjnymi wyzwaniami dla młodych ludzi. A wszystko to przy dobrej zabawie i 90% praktyki. ➡ O szkoleniu: Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne młodzieży w oparciu […]
Read more

Praktyczne szkolenie: Pozytywna dyscyplina w codziennej praktyce wychowawczej w szkole podstawowej. Metody oraz techniki pracy z klasą i w indywidualnym kontakcie z uczniem w zakresie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Inspiracje – pomysły – gotowe rozwiązania

Dla kogo: wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, pedagodzy specjalni. Ilość godzin dydaktycznych: 8 Materiały powarsztatowe w formie elektronicznej. Uczestniczki i Uczestnicy doświadczą 90% praktyki z zakresu: + pozytywnej dyscypliny,+ aktualnych trudnościach wychowawczych w szkole,+ efektownego procesu rozwoju inteligencji emocjonalnej u uczniów,+ skutecznych metod i technik rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne wykorzystywanych w szkole do pracy […]
Read more
Search for: