Pomysł na zgraną klasę

Odbierz pomysł i scenariusz na zgraną klasę.
Zwiększ swój warsztat pracy o sprawdzone techniki pracy z grupą!

➡️  Zdobądź skuteczne i sprawdzone sposoby na:

  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie (konflikty, nękanie, bariery komunikacyjne)
  • Rozwijanie nowych umiejętności społecznych u uczniów
  • Efektywną integrację grupy

➡️ Metoda oparta na autorskim scenariuszu pracy z grupą wykorzystywanym na co dzień w pracy w szkole przez doświadczonych pedagogów i trenerów. Proponowany sposób pracy opiera się na:

  1. aktywnym uczestnictwie uczniów
  2. edukacji rówieśniczej
  3. treningu umiejętności społecznych
  4. elementach dramy i teatru edukacyjnego
  5. realizacji szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego

➡️  Warsztat przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne u uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w oparciu o wiedzę oraz umiejętności animacyjne. Poznanie metody podnosi efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć z grupą. Spotkanie ma charakter warsztatowy oraz bazuje na nauce poprzez praktykę. Uczestnicy otrzymują opis i scenariusz do samodzielnego wykorzystania.

➡️  Adresaci szkolenia
pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, socjoterapeuci, trenerzy, animatorzy oraz studenci – szczególnie ostatnich lat w.w. specjalności – którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z rozwojem osobistym i interpersonalnym.

 

➡️  Koszt inwestycji we własny rozwój
(290 zł) cena aktualna na terenie Łodzi
(w cenę wliczono materiały powarsztatowe i przerwę kawową)

Czas trwania warsztatu: 7 godzin dydaktycznych
Liczba miejsc: 15 osób
Minimalna liczba uczestników: 10 osób

➡️  Prowadzący

Hanna Jastrzębska – Gzella
Łódzka Akademia Dramy
specjalista od animacji teatralnej, edukator i pedagog dramy

Sylwester Janek
ROKOMI – Rozwój Kompetencji Miękkich
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego,
socjoterapeuta, pedagog

To praktycy, trenerzy z pasji i powołania. Wiedzę przekazują w sposób interaktywny i nie pozwalający się nudzić. Doświadczenie trenerów sprawia, że każde szkolenie jest prawdziwą przygodą. Gwarantują doskonałą zabawę, mnóstwo praktycznych informacji (które przydadzą się nie tylko w szkole) oraz niezapomniane emocje dzięki zintegrowaniu się grupy i energii, którą wywołują przyjemne i wspólne działania.

 

Related Articles

Warsztaty dla nauczycieli: Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?

Praktyczne trzygodzinne szkolenie warsztatowe pokazujące jak skutecznie reagować na sytuacje agresywne wśród uczniów. Ukazujące zasady tworzenia programów profilaktycznych z zakresu działań niwelujące zachowania agresywne na terenie szkoły.
Read more

Gra słowna „nękanie” – czyli jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym?

➡️ Praktyczne szkolenie pokazujące jak przygotowywać dzieci i młodzież do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole oraz poza nią. Zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. ➡️ Celem 4 godzinnego szkolenia jest przygotowanie wychowawców i pedagogów do przeprowadzenia efektywnych dwugodzinnych warsztatów z uczniami w temacie mobbingu […]
Read more

Szkolenie certyfikujące – Bohaterska Wyobraźnia, II MODUŁ

SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE DLA NAUCZYCIELI II MODUŁ „GROWTH MINDSET – Kształtowanie nastawienia rozwojowego” Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat Programu, uzyskuje tytuł Nauczyciela Edukacji HIP i jest upoważniony do prowadzenia zajęć z uczniami z zakresu modułu II. ➡️ Moduł drugi Programu: pokazuje i tłumaczy, na czym polega mindset w edukacji i w życiu, dostarcza wiedzę i narzędzia, jak kształtować […]
Read more
Search for: