Sylwester Janek

Trener treningu interpersonalnego i umiejętności społecznych, pedagog, socjoterapeuta

Absolwent Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów.

Swoje działania kieruje do osób i firm będących świadomymi, że kluczem do sukcesu oraz dobrych relacji jest ciągłe rozwijanie się w podnoszeniu jakości kompetencji miękkich w zakresie osobistym czy zawodowym. Radzenie sobie z emocjami, stresem i konfliktami jest kluczową umiejętnością.

 • Uczy indywidualnych umiejętności interpersonalnych potrzebnych w prawidłowym nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji zawodowych i osobistych.
 • Przekazuje skuteczne techniki komunikacyjne przydatne w codziennym życiu osobistym i zawodowym.
 • Podnosi kompetencje miękkie potrzebne w pracy zawodowej związane z kontaktem z klientem i efektywną praca w zespole.
 • Pomaga wypracować efektywne strategie radzenia sobie z emocjami, ze stresem w pracy i w życiu prywatnym.
 • Konsultuje i planuje z rodzinami realne działania wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży.
 • Wspiera terapeutycznie osoby w sytuacjach kryzysowych pomagając odzyskać podstawową równowagę psychiczną i ustalić konkretny plan działań.

Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pracy w charakterze:

 • Trenera treningu interpersonalnego i umiejętności społecznych, szkoleniowca oraz nauczyciela akademickiego, przekazując praktyczną wiedzę i umiejętności komunikacyjne w formie warsztatów tym osobom, które chcą rozwijać się oraz podnosić swoje kompetencje miękkie w celu wykorzystania w życiu zawodowym i osobistym.
 • Specjalisty z zakresu oddziaływania pedagogicznego i socjoterapeutycznego zawodowo wspierając proces wychowawczo-rozwojowy uczniów szkoły podstawowej oraz specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.
 • Współtwórcy prężnie działającej organizacji pozarządową, której misją jest pomoc i terapia dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.
 • Współtwórcy i współrealizatora aktywnych zajęć dla rodzin w formie Akademii Rodziny celem której jest poprawa wewnętrznej komunikacji i integracji wśród wszystkich członków rodziny.
 • Twórcy i współkoordynatora licznych projektów społecznych o charakterze międzypokoleniowym i terapeutycznym działając wraz z przedstawicielami samorządu i biznesu.
 • Organizatora działań mających na celu zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku oraz zaufania społecznego organizacji pozarządowej. Twórca i realizator projektu biznesowego.

Przyznano mu tytuł „Kreatora Kompetencji Społecznych” i certyfikat wydany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych w Łodzi przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (2018). Otrzymał tytuł finalisty Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman za wybitne osiągnięcia w pomocy dzieciom (2016)
oraz nagrodę „Złotej Wędki” z rąk Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej za projekt społeczny „mŁodzi z pasją” (2012).  

Prywatnie szczęśliwy i aktywny ojciec dwóch synów w wieku szkolnym. Zapalony kajakarz nizinny organizujący coroczne spływy kajakowe – „Spływ Pozytywnych Ludzi”.

Sylwester Janek

Podróż rozpoczęła się szczęśliwie, przy błękitnym niebie i spokojnym morzu.

Hanna Jastrzębska – Gzella

Edukator i pedagog dramy, nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi, doradca metodyczny do spraw kształcenia specjalnego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pedagog i edukator dramy, instruktor teatralny prezes Koła Terenowego Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Prezentowała metodę dramy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach (m.in. w ramach Ogólnopolskiego Forum Muzykoterapeutów, Międzynarodowego Biennale Terapia i Teatr, Międzynarodowej Konferencji Naukowo Warsztatowej Drama metodą edukacji XXI wieku, Międzynarodowego Projektu Ambasador edukacji trans kulturowej). Współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w całej Polsce. Współautorka książki Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności, autorka dramowych scenariuszy o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym i terapeutycznym (publikowanych m.in. w zeszytach metodycznych Drama wydawnictwo Animator, zeszytach metodycznych ŁCDNiKP, w ramach materiałów edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury). Absolwentka rocznego kursu dla Pedagogów Teatralnych. Koordynatorka i autorka projektów Drama Edukacyjna, dwóch edycji projektu Nauczyciel animatorem działań twórczych w szkole, Artdrao dofinansowanych przez MKiDN. Założycielka Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy. Prowadzi grupy teatralne w SOSW, z którymi realizowała spektakle prezentowane podczas Biennale Terapia i Teatr (,,Zatańczyć śladami Fryderyka Chopina” we współpracy z Akademią Muzyczną, Wróbelek, Lekcja Wyobraźni, Koziołek Matołek Krainie Smoków, Ole i Trufa). Współpracowała z teatrem Chorea przy realizacji spektaklu Vidomi. Kierownik Artystyczny 36 i 37 edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Dziatwa. Nominowana do nagrody im. Ireny Sendler ,,Za naprawianie świata” .Przeprowadziła ponad 5000 godzin zajęć dramowych dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców, terapeutów, psychologów , studentów. W 2016 r.otrzymała stypendium roczne z MKiDN na realizację autorskiego projektu ,,Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni”. Trenerka dwóch programów promocji zdrowia psychicznego i umiejętności społecznych małych dzieci pt. Przyjaciele Zippiego, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Trenerka Międzynarodowego Programu Rozumienie ludzkiej Natury prof. Filipa Zimbardo.

Prywatnie mama trzech synów.

Hanna Jastrzębska – Gzella
Search for: