Szkolenie praktyczne: Metoda dramy w pracy z uczniem szkoły podstawowej w zakresie edukacji, wychowania i profilaktyki

Dla kogo: wychowawcy, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni, pedagodzy specjalni.

Ilość godzin dydaktycznych: 8
Materiały powarsztatowe w formie elektronicznej.

Wszyscy Uczestnicy doświadczą 90% praktyki z zakresu:

 – integracji zespołów klasowych za pomocą zabaw dramowych,

– twórczej profilaktyki kształtującej kompetencje społeczne i emocjonalne uczniów,

– planowania i organizacji sytuacji edukacyjnych wzbudzających ciekawość uczniów , umożliwiających partnerskie relacje, wykorzystanie twórczych potencjałów uczniów na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

Uczestnicy będą mogli:

+ zapoznać się przede wszystkim z praktyczną wiedzą na temat filozofii i metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem dramy jako metody wspomagającej lub wiodącej na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych,

+ zainspirować się pomysłami na realizację zajęć dramowych w oparciu o „Szkołę dramy bohaterskiej wyobraźni” łączącej dramę z międzynarodowym projektem prof. Filipa Zimbardo „Bohaterska wyobraźnia”,

+ zdobyć praktyczne umiejętności animowania zajęć dramowych z wykorzystaniem wybranych technik dramowych,

+ mieć okazję do bezpośredniego doświadczenia sytuacji dramowych, bycia w roli i poza rolą.


Prowadząca szkolenie:

Hanna Jastrzębska – Gzella

Edukator i pedagog dramy, nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi, doradca metodyczny do spraw kształcenia specjalnego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pedagog i edukator dramy, instruktor teatralny prezes Koła Terenowego Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Prezentowała metodę dramy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach (m.in. w ramach Ogólnopolskiego Forum Muzykoterapeutów, Międzynarodowego Biennale Terapia i Teatr, Międzynarodowej Konferencji Naukowo Warsztatowej Drama metodą edukacji XXI wieku, Międzynarodowego Projektu Ambasador edukacji trans kulturowej). 

Related Articles

Animator szkolnych gier interpersonalnych

Zdobądź nowe techniki pracy i wzbogać się o nowe umiejętności animatorskie w prowadzeniu aktywnych zabaw i gier rozwijających umiejętności społeczne. Zobacz jak tworzyć gry interpersonalne z edukacyjnymi wyzwaniami dla młodych ludzi. A wszystko to przy dobrej zabawie i 90% praktyki. ➡ O szkoleniu: Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne młodzieży w oparciu […]
Read more

Gra słowna „nękanie” – czyli jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym?

➡️ Praktyczne szkolenie pokazujące jak przygotowywać dzieci i młodzież do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole oraz poza nią. Zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. ➡️ Celem 4 godzinnego szkolenia jest przygotowanie wychowawców i pedagogów do przeprowadzenia efektywnych dwugodzinnych warsztatów z uczniami w temacie mobbingu […]
Read more

Szkolenie certyfikujące – Bohaterska Wyobraźnia, I MODUŁ

SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE DLA NAUCZYCIELI I MODUŁ  „Jak Bierni Obserwatorzy mogą stać się Bohaterami?” Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat Programu, uzyskuje tytuł Nauczyciela Edukacji HIP i jest upoważniony do prowadzenia zajęć z uczniami z zakresu modułu I. ➡️ Moduł pierwszy Programu: pokazuje i tłumaczy, na czym polegają naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych, dostarcza […]
Read more
Search for: