Gra słowna „nękanie” – czyli jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym?

Gra słowna „nękanie” – czyli jak pomóc uczniom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym?

➡️ Praktyczne szkolenie pokazujące jak przygotowywać dzieci i młodzież do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole oraz poza nią. Zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym.

➡️ Celem 4 godzinnego szkolenia jest przygotowanie wychowawców i pedagogów do przeprowadzenia efektywnych dwugodzinnych warsztatów z uczniami w temacie mobbingu rówieśniczego.

Uczestnicy podczas szkolenia:
– uczestniczą w pokazowym treningu umiejętności społecznych
– zdobywają konkretne narzędzia dla uczniów, które pomagają wygrać z mobberem: techniki słowne i strategie działań
– zdobywają scenariusz zajęć na warsztaty z uczniami „Gra słowna – nękanie”
– zdobywają pewność siebie i dodatkową wiedzę jak pomagać i skuteczniej reagować na zjawisko przemocy rówieśniczej
– zwiększają wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży przyczyniając się bezpośrednio do zmniejszenia zjawiska przemocy psychicznej i fizycznej wśród uczniów w szkole i poza nią.

➡️Dla kogo jest to szkolenie:
Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, socjoterapeuci, trenerzy, animatorzy czasu wolnego oraz studenci – szczególnie ostatnich lat w.w. specjalności – którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z rozwojem osobistym i interpersonalnym.

➡️ Prowadzący:
Sylwester Janek
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego, pedagog, socjoterapeuta
z ROKOMI – Rozwój Kompetencji Społecznych

➡️ Inwestycja w rozwój:
250 zł
Wystawiamy faktury VAT.
(w cenę wliczona jest przerwa kawowa z domowym ciastem)