Gra słowna „nękanie” – czyli jak bronić się przed agresją rówieśniczą w szkole

Szkolne sprawdzone i praktyczne warsztaty z zakresu profilaktyki przygotowujące uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole i poza nią. Warto mieć świadomość, że zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym.

➡ Celem jednogodzinnych warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik słownych i strategii działań, które pomagają wygrać w ataku nękacza. Prześladowca (mobber) sam lub wraz z grupą może np.: nękać wybrane dziecko, nadawać mu obraźliwe przezwiska, szydzić z niego i zachęcając do tego samego innych, poniżać, obrzucać obelgami, złośliwościami, groźbami. A nawet poszturchiwać, szarpać, opluwać, kopać, przewracać, wykręcać ręce, ciągnąć za włosy, bić ręką po twarzy i ciele itp.

Uczniowie podczas warsztatów:
+ uczestniczą w treningu umiejętności społecznych
+ w atmosferze zabawy zdobywają konkretne narzędzia by wygrać z mobberem
+ mają okazję do przećwiczenia nowych umiejętności społecznych
+ uświadamiają sobie o obowiązujących zasadach prawnych
+ zdobywają pewność siebie i wiedzę jak reagować
+ uczniowie otrzymują „Ściągę do gry słownej – nękanie” w wersji papierowej wraz ze strategią działań, technikami słownymi i propozycją ćwiczeń oddechowych aby w ciągu minuty osiągnąć spokój oraz informacje, gdzie szukać pomocy

➡ Prowadzący:
Sylwester Janek
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego,
pedagog, socjoterapeuta
ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich

➡ Inwestycja w rozwój umiejętności społeczny klasy/grupy:
250 zł. Wystawiamy faktury.
(cena aktualna na obszarze miasta Łodzi)

➡ Zaufały nam już:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi
Szkoła Podstawowa Nr 41 w Łodzi
Szkoła Podstawowa Nr 58 w Łodzi
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sochaczewie.

Nazwa programu Ściąga do gry słownej nękanie
Autor programu Sylwester Janek
Organizacja odpowiedzialna za program ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich
Rodzaj programu Profilaktyka uniwersalna
Data pierwszej edycji III. 2018
Liczba objętych klas IV-VIII 19 klas (około 440 uczniów)

Cel ogólny Zmniejszenie zjawiska przemocy psychicznej (mobbingu rówieśniczego) w szkole wśród uczniów w klasach IV – VIII

Wielkość i dobór grupy badanej 2 publiczne szkoły podstawowe (SP 41 w Łodzi i SP 4 w Sochaczewie), które pozytywnie odpowiedziały na ofertę udziału w programie.
Do programu przydzielono w sumie 19 klas IV-VII.Posttest
– w sposób losowy w anonimowym badaniu ankietowanym wzięło udział 186 uczniów z 14 klas (4 klasy IV, 5 klas V i 5 klasy VI)

Sposób zbierania danych Audytoryjnie, anonimowe badania ankietowe uczniów prowadzone przez realizatorów i pedagogów szkolnych
Narzędzia badawcze Kwestionariusz zawierający zróżnicowaną kafeterię (odpowiedzi otwarte, półotwarte, wielokrotnego wyboru).

Kwestionariusz zawierający skale skuteczności wykorzystanych strategii działań, informację nt zadowolenia z uczestnictwa w programie, propozycji zmian w treści programu, sprawdzeniu wiedzy.

Zgodność ze standardami etycznymi Ankiety wypełniane przez uczniów kierowały się zasadą o zachowaniu pełnej poufności (nie podawano imion i nazwisk ani konkretnej klasy – tylko ogólny poziom, np. chłopiec, klasa 4)
o agresji rówieśniczej warsztaty ROKOMI

Related Articles

Start rakiety

Gra symulacyjna dla uczniów oparta na treningu umiejętności społecznych i rozwiązywaniu konfliktów. Warsztaty treningowe profilaktyczno-integracyjne.
Read more

Legenda pewnej wioski

Zajęcia z treningu umiejętności społecznych przenoszą dzieci do "pewnej wioski", gdzie stają się jej mieszkańcami. Przeżywają przygodę z wędrownym uczonym, który pomaga im zrozumieć panujące w społecznym życiu określone zasady i normy. Praktyczne doświadczenia (eksperymenty) związane są z prawidłowym zachowaniem się oraz bezpieczeństwem. Warsztaty wspierają proces integracji grupy. Wykorzystywane są specjalne stroje oraz efektywne gadżety.
Read more

Bezpieczna skorupka – trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych z zakresu profilaktyki wspomagający rozwój społeczny u dzieci w starszych grupach przedszkolnych (zerówki) oraz  z klas 0 – III.  Zajęcia pomagają zrozumieć, poprzez doświadczenie, panujące w społecznym życiu określone zasady i normy związane z prawidłowym zachowaniem się oraz bezpieczeństwem. Warsztaty wspierają proces integracji grupy.  Celem godzinnych warsztatów treningowych jest pomoc dzieciom w […]
Read more
Search for: