Na granicy dwóch światów ONLINE/OFFLINE – warsztaty edukacyjne

Sprawdzone i efektywne warsztaty z zakresu profilaktyki pomagające uczniom rozróżnić czym jest realność a czym świat wirtualny. Pomagają odczuć tę niewidoczną granicę, która jest bardzo cienka. Spotkanie pomaga chronić dziecko przed uzależnieniem od komputera czy telefonu komórkowego.

➡ Celem dwugodzinnych warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik myślowych i strategii działań, które pomagają w odróżnieniu dwóch światów fikcji i realności. Uczniowie otrzymują wiedzę i umiejętności do zrozumienia zagrożeń jakie płyną z nadmiernego korzystania z multimediów. Szukają kompromisów pomiędzy czasem poświęconym przy komputerze a czasem na naukę i codziennymi obowiązkami.

➡ Uczniowie podczas warsztatów:
+ uczestniczą w treningu umiejętności społecznych
+ w spokojnej atmosferze zdobywają konkretne techniki myślowe i strategie działań
+ mają okazję do doświadczyć nowych umiejętności społecznych
+ uświadamiają sobie o potrzebie kontroli czasu poświęconego multimediom
+ zdobywają pewność siebie i poczucie kontroli nad swoim zachowaniem
+ uczniowie otrzymują propozycje planowania czasu oraz informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku braku możliwości radzenia sobie z nadmiernym korzystaniem z urządzeń cyfrowych

➡ Zajęcia prowadzone są metodą opartą na treningu umiejętności społecznych oraz elementach dramy. Każde spotkanie warsztatowe jest przygodą pełną emocji.

➡ Prowadzący:
Sylwester Janek
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego,
pedagog, socjoterapeuta
ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich

Hanna Jastrzębska – Gzella
specjalista od animacji teatralnej, edukator i pedagog dramy
z Łódzkiej Akademii Dramy

➡ Inwestycja w rozwój umiejętności społeczny klasy/grupy:
250 zł. Wystawiamy faktury.
(cena aktualna na obszarze miasta Łodzi)


Related Articles

Start rakiety

Gra symulacyjna dla uczniów oparta na treningu umiejętności społecznych i rozwiązywaniu konfliktów. Warsztaty treningowe profilaktyczno-integracyjne.
Read more

Gra słowna „nękanie” – czyli jak bronić się przed agresją rówieśniczą w szkole

Szkolne sprawdzone i praktyczne warsztaty z zakresu profilaktyki przygotowujące uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole i poza nią. Warto mieć świadomość, że zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. ➡ Celem jednogodzinnych warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik słownych […]
Read more

Bezpieczna skorupka – trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych z zakresu profilaktyki wspomagający rozwój społeczny u dzieci w starszych grupach przedszkolnych (zerówki) oraz  z klas 0 – III.  Zajęcia pomagają zrozumieć, poprzez doświadczenie, panujące w społecznym życiu określone zasady i normy związane z prawidłowym zachowaniem się oraz bezpieczeństwem. Warsztaty wspierają proces integracji grupy.  Celem godzinnych warsztatów treningowych jest pomoc dzieciom w […]
Read more
Search for: