Start rakiety

➡️ Efektywne warsztaty treningowe z zakresu profilaktyki i integracji pomagające uczniom zgrać się w jeden zespół wraz z wychowawcą oraz przećwiczyć prawidłowe umiejętności we wzajemnej komunikacji interpersonalnej.

➡️ Celem dwugodzinnych warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik komunikacyjnych i strategii działań, które pomagają w radzeniu sobie z konfliktem w grupie i wspólnie stać się jednobrzmiącą drużyną. Uczniowie mają możliwość przetrenowania nowych umiejętności podczas gry symulacyjnej i licznych zabaw interpersonalnych.

➡️ Uczniowie podczas warsztatów:
+ uczestniczą w treningu umiejętności społecznych
+ w spokojnej atmosferze zdobywają konkretne techniki komunikacyjne i strategie działań
+ mają okazję do doświadczyć nowych umiejętności społecznych
+ uświadamiają sobie o potrzebie kontroli własnych zachowań, emocji
+ zdobywają pewność siebie i poczucie kontroli nad swoim zachowaniem
+ uczniowie otrzymują gotowe techniki radzenia sobie z konfliktem w grupie
+ wszyscy uczestniczą w przygodzie pełnej emocji i wyzwań.

➡️ Zajęcia prowadzone są metodą opartą na treningu umiejętności społecznych oraz elementach dramy. Każde spotkanie warsztatowe jest przygodą pełną emocji.

➡️ Prowadzący:
Sylwester Janek
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego,
pedagog, socjoterapeuta
ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich

➡️ Inwestycja w rozwój umiejętności społeczny klasy/grupy:
250 zł za dwie godziny lekcyjne. Wystawiamy faktury.
(cena aktualna na obszarze miasta Łodzi)

Related Articles

Na granicy dwóch światów ONLINE/OFFLINE – warsztaty edukacyjne

Sprawdzone i efektywne warsztaty z zakresu profilaktyki pomagające uczniom rozróżnić czym jest realność a czym świat wirtualny. Pomagają odczuć tę niewidoczną granicę, która jest bardzo cienka. Spotkanie pomaga chronić dziecko przed uzależnieniem od komputera czy telefonu komórkowego.  Celem dwugodzinnych warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik myślowych i strategii działań, które pomagają w odróżnieniu dwóch światów […]
Read more

Legenda pewnej wioski

Zajęcia z treningu umiejętności społecznych przenoszą dzieci do "pewnej wioski", gdzie stają się jej mieszkańcami. Przeżywają przygodę z wędrownym uczonym, który pomaga im zrozumieć panujące w społecznym życiu określone zasady i normy. Praktyczne doświadczenia (eksperymenty) związane są z prawidłowym zachowaniem się oraz bezpieczeństwem. Warsztaty wspierają proces integracji grupy. Wykorzystywane są specjalne stroje oraz efektywne gadżety.
Read more

Gra słowna „nękanie” – czyli jak bronić się przed agresją rówieśniczą w szkole

Szkolne sprawdzone i praktyczne warsztaty z zakresu profilaktyki przygotowujące uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole i poza nią. Warto mieć świadomość, że zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. ➡ Celem jednogodzinnych warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik słownych […]
Read more
Search for: