,,Gosiek- zestrojenie” profilaktyka przez integrację

Program zajęć dla uczniów klas I – VIII + szkoły ponadpodstawowe ,,Gosiek- zestrojenie”
profilaktyka przez integrację

Zajęcia oparte na metodzie dramy edukacyjnej, socjoterapii i treningu umiejętności społecznych.
Dla młodszych uczniów wykorzystujemy bajkoterapię z elementami dramy.
Dla starszych uczniów wykorzystujemy teatr forum.
Jest możliwość nagrania filmiku edukacyjnego „Podaj dalej” wg scenariusza dzieci i z ich udziałem.

➡️ Celem Programu jest rozwój poszczególnych uczniów w kontekście grupy społecznej.

Wartość nadrzędną w Programie stanowi  grupa,  która otrzymuje imię  – Gosiek i stanowi punkt odniesienia dla każdego członka grupy,  źródło wiedzy, poligon do wypróbowania nowych zachowań.

Praca nad relacjami w grupie będzie miała  znaczenie dla całej klasy  (integracja) ale również  dla poszczególnych członków grupy (samopoznanie). Zadbamy aby grupa  – Gosiek stała się   zwierciadłem,  w którym  każdy będzie mógł bezpiecznie się przejrzeć i zdobyć kompetencje niezbędne do tworzenia pozytywnych relacji społecznych.  Treści realizowane są w kontekście trzech obszarów relacji:

Ja (poznawanie własnych predyspozycji osobowościowych)

Ja w grupie

Ja w świecie

Program zawiera elementy treningu wrażliwości i wyobraźni, treningu twórczości i  nazywania emocji i empatii.

➡️ „Gosiek” odpowiada bezpośrednio na trudności zwiazane z  umiejętnością rozumienia siebie, innych i świata. To podstawa dobrego funkcjonowania człowieka w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Brak tych umiejętności skutkuje  pojawianiem się u młodych ludzi uzależnień, zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, autoagresji oraz  innych niekorzystnych dla uczniów zachowań. Świadomość własnych predyspozycji i umiejętności społecznych, umiejętne rozpoznawanie własnych i cudzych stanów emocjonalnych, rozpoznawanie własnych sposobów reagowania na sytuacje trudne i stresowe pozwoli uczniom na wprowadzanie pozytywnych zmian i  twórcze poszukiwanie satysfakcjonujących  rozwiązań.

➡️ Uczniowie będą:

  • Lepiej pracować w grupie.
  • Uczyć się poprzez doświadczenie.
  • Rozwiązywać problemy i przetwarzać informacje.
  • Analizować, szukać rozwiązań konfliktów, problemów, trudnych sytuacji.
  • Generować i testować swoje pomysły.
  • Odnosić nowe informacje do własnego doświadczenia
  • Zdobywać wiedzę o praktycznym znaczeniu.

Cały ten proces uczenia się odbywa się poprzez połączenie tekstów kultury, wiedzy psychologicznej i innych środków.

➡️ Prowadzący:
Hanna Jastrzębska – Gzella
specjalista od animacji teatralnej, edukator i pedagog dramy
z Łódzkiej Akademii Dramy
Sylwester Janek
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego, pedagog, socjoterapeuta
z ROKOMI – Rozwój Umiejętności Społecznych.

➡️ Inwestycja w integrację i rozwój społeczny klasy: około 15 zł od ucznia za dwie godziny zajęć,
(300 zł./1 warsztat). Wystawiamy faktury.
(cena aktualna na obszarze miasta Łodzi)

➡️ Oferujemy działania wspierające szkolny program profilaktyki  i wychowania złożony z cyklu
4 warsztatów po 2 godziny. Celem warsztatów jest zwiększenie u uczniów świadomości własnych wartości, potrzeb i zainteresowań członków grupy oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości  i poczucia sprawstwa poprzez identyfikację swoich mocnych stron. Istnieje możliwość nagrania filmiku edukacyjnego według scenariusza dzieci. Warsztaty dotyczą tematów:

Gosiek – Współpraca. Dramowy warsztat rozwijający umiejętności współdziałania w grupie , planowania  i osiągania wspólnych celów Uczniowie doświadczą sytuacji, które pozwolą określić, co ułatwia, a co utrudnia współprace, a także  poszukają korzyści wynikających ze wspólnego działania. Zajęcia prowadzone będą z elementami socjodramy i pozwolą  przyjrzeć sie rolom, które można pełnić w zespole. Będziemy wykorzystywać  narzędzia krytycznego myślenia TOC – Wytyczanie ambitnych celów indywidualnych i grupowych.

Gosiek – Komunikacja. ,,Skąd wiem, co chcesz mi powiedzieć?” Celem zajęć jest: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, trenowanie komunikacji z rówieśnikami i rodzicami /nauczycielami. Określimy, jak mówić,  żeby być słuchanym? Doświadczymy ,,niesłuchania” . Dowiemy się, co wpływa na to, jak odbierane są komunikaty, które wysyłamy do innych ludzi?  Potrenujemy mowę żyrafy , poprzez asertywne określanie  własnych potrzeb  i unikanie języka szakala opartego na żądaniach.

Gosiek – w świecie emocji „trening nazywania emocji i empatii, zarządzania emocjami. Dowiemy się: czym są emocje? Co mnie uskrzydla, co wywołuje gniew” Jakie uczucia znamy? Do czego służą nam emocje? Jak konstruktywnie sobie z nimi radzić? Jak odczytywać uczucia innych?   Jak reagować na emocje innych osób?

Gosiek –Spokojnie to tylko konflikt. Warsztat rozwijający umiejętności rozwiązywania konfliktów w zgodzie z samym sobą i w zgodzie  z innymi czyli według zasady Wygrana –wygrana. Poprzez działania i techniki dramowe uczestnicy doświadczą fikcyjnych sytuacji konfliktowych, po czym podejmą próby wypracowania rozwiązań. Na zajęcia wykorzystamy metodę mediacji rówieśniczej, teatru forum, narzędzi TOC. Nowo nabytą wiedze uczniowie będą mieli okazje przetrenować wcielając sie role mediatora w fikcyjnej sytuacji konfliktowej.

➡️ Program „Gosiek – Zanim w szkole będzie źle” realizowany był w  wielu łódzkich szkołach na zlecenie Wydziału Edukacji UMŁ. Ponadto, zajęcia te prowadzone były w innych szkołach podstawowych i ponadpodstwowych w Polsce. Elementy programu realizowane były m.in. w XXVI LO, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 , w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 i nr 8, Liceum Ogólnokształcącym  przy Politechnice Łódzkiej, Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 i 6, szkole podstawowej w Bychlewie i w Pawlikowicach, w Szkole Podstawowej nr 5 w Łodzi, Gimnazjum nr 26 w Łodzi.

W trakcie realizacji programu możliwe jest też nagranie integracyjnego i edukacyjnego filmu „Podaj dalej”. To niesamowite przeżycie dla młodych aktorów i opiekunów. Mocno spala grupę i daje dużą porcję pewności siebie. Przy okazji trenujemy ważne kompetencje miękkie u młodych ludzi. Zobacz sam i oceń.

ROKOMI Podaj-dalej-Zdzieszulice-Dolne-02-2019-ROKOMI

Related Articles

Start rakiety

Gra symulacyjna dla uczniów oparta na treningu umiejętności społecznych i rozwiązywaniu konfliktów. Warsztaty treningowe profilaktyczno-integracyjne.
Read more

Legenda pewnej wioski

Zajęcia z treningu umiejętności społecznych przenoszą dzieci do "pewnej wioski", gdzie stają się jej mieszkańcami. Przeżywają przygodę z wędrownym uczonym, który pomaga im zrozumieć panujące w społecznym życiu określone zasady i normy. Praktyczne doświadczenia (eksperymenty) związane są z prawidłowym zachowaniem się oraz bezpieczeństwem. Warsztaty wspierają proces integracji grupy. Wykorzystywane są specjalne stroje oraz efektywne gadżety.
Read more

Gra słowna „nękanie” – czyli jak bronić się przed agresją rówieśniczą w szkole

Szkolne sprawdzone i praktyczne warsztaty z zakresu profilaktyki przygotowujące uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole i poza nią. Warto mieć świadomość, że zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. ➡ Celem jednogodzinnych warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik słownych […]
Read more
Search for: