Szkolenie certyfikujące – Bohaterska Wyobraźnia, II MODUŁ

SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE DLA NAUCZYCIELI

II MODUŁ „GROWTH MINDSET – Kształtowanie nastawienia rozwojowego”

Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat Programu, uzyskuje tytuł Nauczyciela Edukacji HIP i jest upoważniony do prowadzenia zajęć z uczniami z zakresu modułu II.

➡️ Moduł drugi Programu:

  • pokazuje i tłumaczy, na czym polega mindset w edukacji i w życiu,
  • dostarcza wiedzę i narzędzia, jak kształtować nastawienie rozwojowe dzieci i młodzieży,
  • podpowiada, jak wspierać uczniów w ich osobistym rozwoju, zwiększać ich motywację i efektywność działania,
  • uczy współpracy, empatii i zaangażowania.

Nastawienie na rozwój to stan umysłu, swoista filozofia życiowa. To wiara w wewnętrzną zdolność do rozwijania się, zmiany i bycia lepszym. Pomaga przezwyciężać trudności, prowadzi do mistrzostwa, motywuje. Nastawienie rozwojowe nie wynika z predyspozycji. Jest konsekwencją działań dorosłych, którzy w procesie nauczania i wychowania kształtują postawę swoich podopiecznych. Wiedza na temat mindset pomaga każdemu uczniowi w osobistym rozwoju, zwiększa jego motywację do nauki, uczy wytrwałości i odpowiedzialności za własną przyszłość.

Szkolenia są zamknięte, dedykowane konkretnej szkole.

➡️ Prowadzący:
Hanna Jastrzębska – Gzella
specjalista od animacji teatralnej, edukator i pedagog dramy
Ośrodek Szkoleniowy Programu HIP prof. Philipa Zimbardo Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy

➡️ Inwestycja:
450 zł. – to pełne koszty certyfikacji. Kwota ta zawiera opłatę za licencję Programu, która daje nauczycielowi dostęp do materiałów i upoważnia do prowadzenia zajęć w Projekcie. Po warsztatach nauczyciel otrzymuje podręcznik trenera, materiały dla uczniów oraz materiały filmowe, które pomagają w prowadzeniu zajęć. Wystawiamy faktury VAT.

Materiały Projektu są objęte ochroną z tytułu praw własności intelektualnej i wyłącznie osoby lub instytucje przeszkolone i posiadające licencję mogą ich używać.

Więcej informacji o Programie znajdziesz na stronie: https://www.hip.org.pl/

Related Articles

Animator szkolnych gier interpersonalnych

Zdobądź nowe techniki pracy i wzbogać się o nowe umiejętności animatorskie w prowadzeniu aktywnych zabaw i gier rozwijających umiejętności społeczne. Zobacz jak tworzyć gry interpersonalne z edukacyjnymi wyzwaniami dla młodych ludzi. A wszystko to przy dobrej zabawie i 90% praktyki. ➡ O szkoleniu: Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne młodzieży w oparciu […]
Read more

Warsztaty dla nauczycieli: Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?

Praktyczne trzygodzinne szkolenie warsztatowe pokazujące jak skutecznie reagować na sytuacje agresywne wśród uczniów. Ukazujące zasady tworzenia programów profilaktycznych z zakresu działań niwelujące zachowania agresywne na terenie szkoły.
Read more

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – licencjonowane szkolenie

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? ➡️ Celem szkolenia jest przekazanie licencji i przygotowanie uczestników do realizacji programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Zadaniem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia […]
Read more
Search for: