Animator szkolnych gier interpersonalnych

Zdobądź nowe techniki pracy i wzbogać się o nowe umiejętności animatorskie w prowadzeniu aktywnych zabaw i gier rozwijających umiejętności społeczne.
Zobacz jak tworzyć gry interpersonalne z edukacyjnymi wyzwaniami dla młodych ludzi.

A wszystko to przy dobrej zabawie i 90% praktyki.

➡ O szkoleniu:
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne młodzieży w oparciu o wiedzę i umiejętności animacyjne. Poznanie aktywizujących metod dramowych i wykorzystanie ich do szkolnych gier interpersonalnych podniesie efektywność prowadzonych zajęć. Spotkanie ma charakter warsztatowy i bazuje na nauce poprzez praktykę. Uczestnicy otrzymają opis i instrukcję gry do samodzielnego wykorzystania.

➡Inwestycja: 290 zł brutto
(w cenę wliczona jest przerwa kawowa z materiałami powarsztatowymi)

➡Zapisy: biuro@rokomi.pl, tel.: 605 294 830

➡O grach interpersonalnych:
Szkolne gry interpersonalne to połączenie aktywnych ćwiczeń ułatwiające prawidłowe kontakty społeczne wraz z konkretnymi treściami dydaktycznymi. Wzbogacają one warsztat pracy do realizowanych zagadnień i celów z programu nauczania. To rodzaj gier symulacyjnych, które skupiają uczniów na zabawie i jej zasadach, którzy przy okazji zmierzają się z edukacyjnymi wyzwaniami zgodnymi z materiałem dydaktycznym określonego przedmiotu.
Więcej na temat szkolnych gier interpersonalnych w artykule tutaj.

➡Co zyskujesz:
Poznasz sposób tworzenia i prowadzenia szkolnych gier interpersonalnych dla młodzieży.
Zdobędziesz umiejętność łączenia celów edukacyjnych zgodnych z programem nauczania z celami społecznymi – integracją i rozwojem komunikacji pomiędzy uczniami.
Pozyskasz nowe umiejętności animatorskie w zakresie rozwoju umiejętności społecznych.

➡Korzyści:
Podniesienie własnej jakości pracy w kontekście prowadzenia zajęć grupowych.
Zwiększenie wpływu na kształtowanie postaw młodzieży.
Poznanie zasad dotyczących przygotowania gier symulacyjnych, określania celów i doboru narzędzi do określonej grupy oraz potrzeb edukacyjnych.
Nabycie wiedzy obejmującej etapy uczenia się wg Kolba i kompetencji trenerskich.
Zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z gier symulacyjnych wraz z możliwością ich modyfikacji.
Dobieranie narzędzi z uwzględnieniem grupy, etapu nauki, rozwoju grupy i potencjalnych zagrożeń.

Materiały dodatkowe: opis i instrukcja gry interpersonalnej do samodzielnego wykorzystania.

➡Dla kogo jest to szkolenie:
Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, socjoterapeuci, trenerzy, animatorzy czasu wolnego oraz studenci – szczególnie ostatnich lat w.w. specjalności – którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z rozwojem osobistym i interpersonalnym.

➡Prowadzący:
Hanna Jastrzębska – Gzella
specjalista od animacji teatralnej, edukator i pedagog dramy
z Łódzkiej Akademii Dramy
Sylwester Janek
trener umiejętności społecznych, pedagog, socjoterapeuta
z ROKOMI – Rozwój Umiejętności Społecznych.

Nasi trenerzy to praktycy, trenerzy z pasji i powołania. Wiedzę przekazują w sposób interaktywny i nie pozwalają się nudzić. Starannie dobrana kadra doświadczonych pedagogów sprawia, że każde szkolenie jest prawdziwą przygodą. Gwarantujemy doskonałą zabawę, mnóstwo praktycznych informacji (które przydadzą się nie tylko w szkole, ale i w życiu) oraz niezapomniane emocje dzięki zintegrowaniu się grupy i energii, którą wywołują przyjemne i wspólne zabawy.

➡Program:

Moduł 1. Gry interpersonalne i ćwiczenia aktywizujące (3,5 h)
a) budowanie zespołu – integracja
b) komunikacja interpersonalna
c) współpraca grupowa
d) asertywność
e) rozwiązywanie konfliktów
f) zdobywanie wiedzy

Moduł 2. Uczenie się młodzieży  (0,5 h)
a) model uczenia się wg Kolba
b) fazy rozwoju grupy
c) tworzenie instrukcji wprowadzających i omawianie gier symulacyjnych
d) rozwój umiejętności społecznych

Moduł 3. Projektowanie gier symulacyjnych (0,5 h)
a) określanie potrzeb edukacyjnych
b) ustalanie celów
c) budowanie struktury gry symulacyjnej
d) sprawdzanie efektywności gry symulacyjnej

Moduł 4. Twórcze podejście do zajęć (0,5 h)
a) modyfikacje narzędzi edukacyjnych pod kątem potrzeb odbiorców
b) dobór gier i ćwiczeń pod kątem fazy rozwoju grupy
c) zapobieganie zagrożeniom, które mogą wystąpić podczas zajęć

➡Informacje organizacyjne:

 

Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora:
W przypadku gdy nie zbierze się minimalna ilość osób Organizator informuje o tym fakcie najpóźniej do 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia i dokonuje zwrotu wpłaconej opłaty na rachunek bankowy Klienta.
W przypadku pytań, wątpliwości – zapraszamy do kontaktu:
biuro@rokomi.pl, tel.: 605294830.

Szkolenie potwierdza podstawowe kompetencje animatorskie opierające się na Europejskich Ramach Kwalifikacyjnych (European Qualification Framework). Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy, umiejętności i postawy potrzebnej do rozwoju kompetencji animatorskich na poziomie 1 – 3 EQF. Pomimo, że obecnie formalne poświadczenie kwalifikacji pozostaje w tym zawodzie dobrowolne to niemniej jednak nasze szkolenie ma na celu rzetelną weryfikację podstawowego poziomu kompetencji trenerskich, wspieranie uczestników w rozwoju własnych umiejętności i postaw animatorskich.

Related Articles

Warsztaty dla nauczycieli: Jak skuteczniej radzić sobie z agresją rówieśniczą w szkole?

Praktyczne trzygodzinne szkolenie warsztatowe pokazujące jak skutecznie reagować na sytuacje agresywne wśród uczniów. Ukazujące zasady tworzenia programów profilaktycznych z zakresu działań niwelujące zachowania agresywne na terenie szkoły.
Read more

Szkolenie certyfikujące – Bohaterska Wyobraźnia, I MODUŁ

SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE DLA NAUCZYCIELI I MODUŁ  „Jak Bierni Obserwatorzy mogą stać się Bohaterami?” Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat Programu, uzyskuje tytuł Nauczyciela Edukacji HIP i jest upoważniony do prowadzenia zajęć z uczniami z zakresu modułu I. ➡️ Moduł pierwszy Programu: pokazuje i tłumaczy, na czym polegają naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych, dostarcza […]
Read more

Pomysł na zgraną klasę

Odbierz pomysł i scenariusz na zgraną klasę. Zwiększ swój warsztat pracy o sprawdzone techniki pracy z grupą!   Zdobądź skuteczne i sprawdzone sposoby na: Rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie (konflikty, nękanie, bariery komunikacyjne) Rozwijanie nowych umiejętności społecznych u uczniów Efektywną integrację grupy  Metoda oparta na autorskim scenariuszu pracy z grupą wykorzystywanym na co dzień w […]
Read more
Search for: