Jak pogodzić potrzeby pracodawcy i pracowników?

Czy łatwo jest godzić dwa światy – zawodowy i prywatny?Jak wskazują najnowsze badania rynku pracy[1], specjaliści i menadżerowie nie chcą już kart opieki medycznej, tylko podwyżek i możliwości równoważenia pracy z życiem prywatnym. Pracodawcy szukają u pracowników kompetencji miękkich a z kolei pracownicy wolą work life balance. Wydaje się być trudnym sprostać wyzwaniu dwóch potrzeb. Choć już istnieją dobre rozwiązania by spełnić powyższe oczekiwania. Jednym z takich pomysłów jest organizowanie szkoleń dla pracowników z kompetencji miękkich i ich integracji tworząc możliwości bycia z rodziną. Na przykład innowacyjne autorskie szkolenie Zgrany zespół = Zgrana rodzina[2] łączy czas z bycia z najbliższymi świetnie się bawiąc a jednoczenie szkoląc pracowników z potrzebnych kompetencji miękkich i integrując cały zespół.

Co jest ważne w zgranym zespole w pracy i w rodzinie?

W zgranym zespole i w zgranej rodzinie najważniejszym staje się prawidłowe wykorzystywanie technik komunikacyjnych, werbalnych i niewerbalnych. Umiejętności komunikacyjne są tutaj kluczowe w odnoszeniu sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Co łączy zespół pracowników i rodzinę?

Zespół oraz rodzinę łączą wykorzystywane na co dzień liczne techniki werbalnie i niewerbalne. Są one takie same w obszarze zawodowym jak i prywatnym. Podczas innowacyjnego szkolenia każdy pracownik i członek z jego rodziny otrzyma odpowiedni zestaw technik werbalnych i niewerbalnych do codziennego wykorzystywania w relacjach z innymi.

Jak autorskie szkolenie Zgrany zespół = Zgrana rodzina osiąga zakładane cele?

Osiąganie wspólnych celów jest proste pod warunkiem, że mówi się odpowiednio o swoich potrzebach. Pokazujemy, jak to robić dobrze i skutecznie. Jak wykorzystać przećwiczone umiejętności komunikacyjne w zakresie swoich potrzeb w sferze zawodowym jak i prywatnym. To nie są zajęcia terapeutyczne, lecz spotkanie szkoleniowe oparte na zabawie i działaniu. Budowana jest przyjazna atmosfera do wspólnej, niepowtarzalnej zabawy.

[1] https://wyborcza.biz/biznes/7,159911,22848749,specjalisci-i-menadzerowie-nie-chca-kart-opieki-medycznej-ale.html?disableRedirects=true

[2] www.rokomi.pl

Related Articles

Mobbing rówieśniczy w szkole

Czym jest mobbing rówieśniczy? Faktem jest to, iż zjawisko mobbingu występuje nie tylko w życiu dorosłych ale i w życiu naszych dzieci. Mówimy w tej sytuacji o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. Wiąże się to z prześladowaniem dziecka przez inne dziecko (dzieci). To forma przemocy psychicznej, która czasami wiąże się z przemocą fizyczną. Przez dłuższy czas […]
Read more

Poradnik – gdy dziecko doświadczyło nękania

Zdarza się, że zjawisko mobbingu występuje nie tylko w życiu dorosłych ale i w życiu naszych dzieci. Mówimy w tej sytuacji o mobbingu  rówieśniczym lub szkolnym. Wiąże się to z prześladowaniem dziecka w formie psychicznej. Jak zatem działać? Jak reagować? Najpierw musimy stwierdzić, czy ta sytuacja jest już bardzo nasilona czy to są dopiero początki takiego zjawiska wobec naszego dziecka. […]
Read more

45 = 5, czyli jak usunąć nudę z zajęć lekcyjnych

Zapewne większość z nas, kiedy uczyliśmy się w szkole, odczuła wielokrotnie stan nudy. Wtedy przychodziły do nas różne myśli i pomysły, nie zawsze oczekiwane przez nauczyciela. Nuda zdecydowanie wiąże się z „męczącymi lekcjami”, z tym, co i w jaki sposób „nauczyciele opowiadają”, a także z brakiem zaciekawienia tymi treściami czy wykonywaniem tego czego się nie […]
Read more
Search for: