Zabawy i gry rozwijające umiejętności społeczne

Zwiększ swój warsztat pracy o sprawdzone techniki!

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z aktywnymi formami zabaw i gier rozwijającymi umiejętnościami społecznymi z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Zajęcia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności interpersonalne młodzieży w oparciu o wiedzę i umiejętności animacyjne. Poznanie aktywizujących metod podniesie efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Spotkanie ma charakter warsztatowy i bazuje na nauce poprzez praktykę. Uczestnicy otrzymają opis
i instrukcję gry interpersonalnej do samodzielnego wykorzystania opartą o działania dramowe.

Korzyści:

  • Wzbogacisz swój warsztat pracy o ciekawe zabawy i gry interpersonalne.
  • Podniesienie własnej jakości pracy w kontekście prowadzenia zajęć grupowych.
  • Wzrost skuteczności prowadzonych warsztatów – zwiększenie wpływu na kształtowanie postaw.
  • Poznanie zasad dotyczących przygotowania zabaw i gier symulacyjnych, określania celów i doboru narzędzi do określonej grupy oraz potrzeb edukacyjnych.
  • Nabycie wiedzy obejmującej etapy uczenia się wg Kolba i kompetencji animatorskich.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z zabaw i gier interpersonalnych wraz z możliwością ich modyfikacji.
  • Dobieranie narzędzi z uwzględnieniem grupy, etapu nauki, fazy rozwoju grupy i potencjalnych zagrożeń.
  • Otrzymanie opisu i instrukcji gry interpersonalnej do samodzielnego wykorzystania.

Adresaci szkolenia:

pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, socjoterapeuci, trenerzy, animatorzy oraz studenci – szczególnie ostatnich lat w.w. specjalności – którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z rozwojem osobistym i interpersonalnym.

Koszt inwestycji we własny rozwój:

290 zł
(w cenę wliczono materiały powarsztatowe i przerwę kawową)

 

Prowadzący:

Szkolenie prowadzi trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego, socjoterapeuta, pedagog,
Sylwester Janek z ROKOMI – Rozwój Umiejętności Społecznych.

To praktyk, trener z pasji i powołania. Wiedzę przekazuje w sposób interaktywny i nie pozwalający się nudzić. Doświadczenie trenera sprawia, że każde szkolenie jest prawdziwą przygodą. Gwarantuje doskonałą zabawę, mnóstwo praktycznych informacji (które przydadzą się nie tylko w szkole, ale i w życiu) oraz niezapomniane emocje dzięki zintegrowaniu się grupy i energii, którą wywołują przyjemne i wspólne zabawy.

 

Program:

Moduł 1. Zabawy i gry interpersonalne (3 h)
a) budowanie zespołu – integracja
b) komunikacja interpersonalna
c) współpraca grupowa
d) asertywność
e) zdobywanie wiedzy

Moduł 2. Uczenie się młodzieży (1 h)
a) model uczenia się wg Kolba
b) fazy rozwoju grupy
c) tworzenie instrukcji wprowadzających i omawianie gier symulacyjnych
d) rozwój umiejętności społecznych

Moduł 3. Projektowanie zabaw i gier rozwijających umiejętności społeczne  (0,5 h)
a) określanie potrzeb
b) ustalanie celów
c) budowanie struktury zajęć
d) sprawdzanie efektywności

Moduł 4. Twórcze podejście do zajęć (0,5 h)
a) modyfikacje narzędzi edukacyjnych pod kątem potrzeb odbiorców
b) dobór zabaw i gier pod kątem fazy rozwoju grupy
c) zapobieganie zagrożeniom, które mogą wystąpić podczas zajęć

 

Szkolenie rekomendowane przez:

Hanna Jastrzębska – Gzella
specjalista od animacji teatralnej, edukator i pedagog dramy
z Łódzkiej Akademii Dramy

 

 

Related Articles

Pomysł na zgraną klasę

Odbierz pomysł i scenariusz na zgraną klasę. Zwiększ swój warsztat pracy o sprawdzone techniki pracy z grupą!   Zdobądź skuteczne i sprawdzone sposoby na: Rozwiązywanie trudnych sytuacji w klasie (konflikty, nękanie, bariery komunikacyjne) Rozwijanie nowych umiejętności społecznych u uczniów Efektywną integrację grupy  Metoda oparta na autorskim scenariuszu pracy z grupą wykorzystywanym na co dzień w […]
Read more

Animator szkolnych gier interpersonalnych

Zdobądź nowe techniki pracy i wzbogać się o nowe umiejętności animatorskie w prowadzeniu aktywnych zabaw i gier rozwijających umiejętności społeczne. Zobacz jak tworzyć gry interpersonalne z edukacyjnymi wyzwaniami dla młodych ludzi. A wszystko to przy dobrej zabawie i 90% praktyki. ➡ O szkoleniu: Szkolenie przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne młodzieży w oparciu […]
Read more

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – licencjonowane szkolenie

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? ➡️ Celem szkolenia jest przekazanie licencji i przygotowanie uczestników do realizacji programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ. Zadaniem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia […]
Read more
Search for: