Czym są kompetencje miękkie?

W domu, w pracy, w szkole czy podczas luźnych spotkań ze znajomymi używamy kompetencji miękkich. To coś zupełnie naturalnego a jednocześnie koniecznego do bycia wśród innych. Kompetencje społeczne można rozumieć jako umiejętności społeczne. To sposoby komunikowania się z innymi. To jak mówimy o swoich potrzebach, granicach. To narzędzie do zdobywania sukcesu zawodowego, szkolnego czy prywatnego.

Umiejętność komunikowania się jest zatem podstawowym czynnikiem naszego rozwoju. Wyobraźmy sobie kogoś, kto ma niesamowity talent, pasję np. łatwość w projektowaniu ogrodów w każdym miejscu, bez względu na podłoże i wielkość terenu. Bez umiejętności społecznych – prawidłowych technik komunikacji z innymi i prezentacji swoich pomysłów, czy zdobyłby liczne kontrakty i byłby rozpoznawany? No właśnie! Zatem samo posiadanie talentu (który każdy z nas ma) nie gwarantuje pasma sukcesów zawodowych i osobistych.

Wydaje się koniecznym aby inwestować we własny rozwój umiejętności społecznych – kompetencji miękkich. Wystarczy skorzystać z konsultacji i bogatej oferty warsztatowej aby móc w pełni czerpać ze swojego potencjału. To bezpośrednio przekłada się w poczucie szczęścia i radości we wszystkich obszarach życia.

Related Articles

Sposób na nękacza, czyli jak pomóc dzieciom bronić się przed mobbingiem rówieśniczym

Chyba każdy z nas był świadkiem sytuacji, gdzie ktoś kogoś obrażał, wyzywał czy wyśmiewał. Takie sytuacje wzniecają w nas sporo trudnych emocji. Pojawia się najsilniej gniew, złość z jednoczesnym poczuciem bezradności. Niestety, na takie sytuacje narażone są także dzieci i młodzież. Jak zatem przygotować młode pokolenie na tego typu zdarzenia? Czym jest mobbing rówieśniczy? Zjawisko […]
Read more

Poradnik – gdy dziecko doświadczyło nękania

Zdarza się, że zjawisko mobbingu występuje nie tylko w życiu dorosłych ale i w życiu naszych dzieci. Mówimy w tej sytuacji o mobbingu  rówieśniczym lub szkolnym. Wiąże się to z prześladowaniem dziecka w formie psychicznej. Jak zatem działać? Jak reagować? Najpierw musimy stwierdzić, czy ta sytuacja jest już bardzo nasilona czy to są dopiero początki takiego zjawiska wobec naszego dziecka. […]
Read more

Mobbing rówieśniczy w szkole

Czym jest mobbing rówieśniczy? Faktem jest to, iż zjawisko mobbingu występuje nie tylko w życiu dorosłych ale i w życiu naszych dzieci. Mówimy w tej sytuacji o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. Wiąże się to z prześladowaniem dziecka przez inne dziecko (dzieci). To forma przemocy psychicznej, która czasami wiąże się z przemocą fizyczną. Przez dłuższy czas […]
Read more
Search for: