Poradnik – gdy dziecko doświadczyło nękania

Zdarza się, że zjawisko mobbingu występuje nie tylko w życiu dorosłych ale i w życiu naszych dzieci. Mówimy w tej sytuacji o mobbingu  rówieśniczym lub szkolnym. Wiąże się to z prześladowaniem dziecka w formie psychicznej.

Jak zatem działać? Jak reagować?

Najpierw musimy stwierdzić, czy ta sytuacja jest już bardzo nasilona czy to są dopiero początki takiego zjawiska wobec naszego dziecka.

Jeśli jest to sprawa już bardziej zaawansowana, długotrwała, wtedy należy uaktywnić procedurę interwencji kryzysowej.

1. Otocz spokojem i dobrym słowem.
2. Poinformuj wychowawcę, pedagoga szkolnego. Wspólnie ustalony zostanie plan interwencyjnych działań.
3. Jeśli chcesz, zadzwoń na bezpłatną infolinię dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci pod numer 800 100 100.

A jeśli jest to sprawa, która ma swój początek, dopiero pojawiają się pierwsze zdarzenia, to kieruj się poniższymi wskazówkami.

1. Wesprzyj dziecko emocjonalnie.
2. Dokonaj szczegółowego wywiadu podczas spokojnej rozmowy.
3. Skontaktuj się z wychowawcą klasy i ustal plan działania.
4. Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co się dzieje w szkole i poza nią.

Co zrobić aby przygotować nasze dzieci przed atakiem nękacza?

Najważniejszą sprawą jest pierwsza zasada: Zawsze rozmawiaj z dzieckiem! Szczególnie o tym, co dzieje się w świecie emocjonalnym i rówieśniczym naszej pociechy. Wskaż mu jeszcze inne osoby, do których może zgłosić swój problem w szkole i poza nią. Upewnij go, że szukanie pomocy to nie słabość czy tzw. skarżenie się. Powiedz mu, że zawsze może zatelefonować pod numer 116111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Ponadto, aby mieć pewność, że nasze dziecko potrafi obronić się przed mobbingiem rówieśniczym koniecznym staje się wyposażenie go w odpowiednie kompetencje miękkie. Pomóż mu zatem zdobyć nowe techniki słowne i strategie działań zapisując go na dodatkowe warsztaty rozwijające ważne umiejętności społeczne.


Sylwester Janek
trener treningu interpersonalnego i umiejętności społecznych,
pedagog, socjoterapeuta

 

Related Articles

Mobbing rówieśniczy w szkole

Czym jest mobbing rówieśniczy? Faktem jest to, iż zjawisko mobbingu występuje nie tylko w życiu dorosłych ale i w życiu naszych dzieci. Mówimy w tej sytuacji o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym. Wiąże się to z prześladowaniem dziecka przez inne dziecko (dzieci). To forma przemocy psychicznej, która czasami wiąże się z przemocą fizyczną. Przez dłuższy czas […]
Read more

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI ROKOMI ROZWÓJ KOMPETENCJI MIĘKKICH Firma ROKOMI Rozwój Kompetencji Miękkich Spółka Cywilna Sylwester i Halina Janek szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Klientom swoich usług prawa w zakresie ochrony Ich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe naszych Klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii […]
Read more

45 = 5, czyli jak usunąć nudę z zajęć lekcyjnych

Zapewne większość z nas, kiedy uczyliśmy się w szkole, odczuła wielokrotnie stan nudy. Wtedy przychodziły do nas różne myśli i pomysły, nie zawsze oczekiwane przez nauczyciela. Nuda zdecydowanie wiąże się z „męczącymi lekcjami”, z tym, co i w jaki sposób „nauczyciele opowiadają”, a także z brakiem zaciekawienia tymi treściami czy wykonywaniem tego czego się nie […]
Read more
Search for: