Zobacz, jak przygotować swoje dziecko do obrony przed nękaniem w szkole

Zobacz, jak przygotować swoje dziecko do obrony przed nękaniem w szkole

Poznaj skuteczny sposób na mobbing rówieśniczy!
Pomóż swojemu dziecku przygotować się na spotkanie z nękaczem w szkole i poza nią!

To praktyczne spotkanie szkoleniowe dla rodziców i wychowawców, na którym pokażemy jak przygotowywać dzieci i młodzież
do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole oraz poza nią.

➡  Szkolenie pokazujące jak przygotowywać swoje dzieci  do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole oraz poza nią. Zjawisko przemocy psychicznej występuje także wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym lub szkolnym.

➡  Celem spotkania jest przygotowanie rodziców i wychowawców do  przeprowadzenia efektywnych treningów z dziećmi w temacie mobbingu rówieśniczego.

Uczestnicy podczas spotkania:
+ uczestniczą w pokazowym treningu umiejętności społecznych
+ zdobywają konkretne narzędzia dla dzieci i młodzieży, które pomagają wygrać z mobberem:
techniki słowne, strategie działań i technika oddechowa
+ zdobywają wskazówki do treningu z dziećmi „Ściąga do Gry słownej – nękanie”
+ zdobywają pewność siebie oraz dodatkową wiedzę jak pomagać i skuteczniej reagować na zjawisko przemocy rówieśniczej
+ zwiększają wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.

➡ Dla kogo jest to szkolenie:
Rodziców, opiekunów i wychowawców oraz dla tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności związane z rozwojem osobistym i interpersonalnym.

➡  Prowadzący:
Sylwester Janek
trener umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego,
pedagog, socjoterapeuta
z ROKOMI – Rozwój Kompetencji Miękkich.