Z naszego doświadczenia wynika, że większość ludzi posiada umiejętności dostosowywania się do zmiany, ale czasami potrzebują świeżego spojrzenia lub też możliwości zobaczenia spraw z innej perspektywy. Takie możliwości daje zaproponowane przez nas niestandardowe podejście do szkoleń. Istnieje silna potrzeba szkoleń skutecznych i efektywnych. Dlatego oferujemy innowacyjne spotkania w celu osiągnięcia rzeczywistej zmiany w zachowaniach i postawach zgodnymi z własnymi i/lub instytucji celami, zapewniając równocześnie motywację, satysfakcję i zadowolenie.

Wykorzystujemy innowacyjne połączenie dwóch metod pracy wykorzystujące aktywne formy pracy. Uczestnicy doświadczają ciekawych warsztatów opartych na elementach dramy i treningu umiejętności społecznych. Takie połączenie to niezwykle skuteczne działania w doskonaleniu kompetencji miękkich takich jak umiejętności komunikacyjne z innymi ludźmi, dobrej współpracy w zespole, kształtowaniewłasnych i cudzych postaw oraz tworzenie skutecznych strategii oddziaływań.

Jakość posiadanych kompetencji społecznych jest warunkiem osiągnięcia sukcesu zawodowego i rodzinnego. Ich brak lub niedostateczny poziom, oznacza potencjalną porażkę. Firmy zatrudniają ludzi z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami miękkimi, ponieważ są oni bardziej efektywni w pracy, zwłaszcza w interakcjach z ludźmi.

Search for: